بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات لحظه‌ای: 1398/05/29
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 10,832 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 10,678 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/05/29
کل خالص ارزش دارائی ها 223,294,371,649 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,678 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,678 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,832 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 20,912,249

صندوق سرمایه‌گذاری سرو سودمند مدبران

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/04/02

مدیر صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري مدبران هما

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

مدیران سرمایه گذاری:

مهدي فريور، سيدعلي هاشمي فشاركي، مهران كاوياني جوپاري

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزموده كاران

نمودار‌ها