اطلاعات لحظه‌ای: 1398/09/22
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 13,778 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 13,565 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/09/22
کل خالص ارزش دارائی ها 268,740,304,659 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 13,565 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 13,565 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 13,778 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 19,812,249

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/04/02

مدیر صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري مدبران هما

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

مدیران سرمایه گذاری:

مهدي فريور، سيدعلي هاشمي فشاركي، مهران كاوياني جوپاري

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزموده كاران