اطلاعات لحظه‌ای: 1399/03/05
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 40,331 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 40,024 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/03/05
کل خالص ارزش دارائی ها 4,671,290,895,506 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 40,024 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 40,024 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 40,331 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 116,712,249

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/04/02

مدیر صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري مدبران هما

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

بازارگردان:

صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردان افتخار حافظ

مدیران سرمایه گذاری:

مهدي فريور، سيدعلي هاشمي فشاركي، مهران كاوياني جوپاري

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزموده كاران