اطلاعات لحظه‌ای: 1400/02/27
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 64,497 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 64,062 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/27
کل خالص ارزش دارائی ها 5,913,701,786,163 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 64,062 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 64,062 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 64,497 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 92,312,249

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/04/02

مدیر صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري ترنج

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

بازارگردان:

صندوق بازارگرداني اختصاصي تاك دانا

مدیران سرمایه گذاری:

فاطمه پاك نيا، سيدعلي هاشمي فشاركي، سيد مرتضي لعل سجادي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزموده كاران